Begroting Provincie Utrecht 2020

In de Statenvergadering van 30 oktober 2019  spraken we over bijna 512 miljoen euro gemeenschapsgeld. Best een hoop centjes bij elkaar. In briefjes van 50 is het zo’n beetje 13 m3, een flinke bestelbus vol...

Dat gemeenschapsgeld moeten we goed besteden, en daarom is het goed dat er een heldere begroting is, die aangeeft waar we dat geld aan uitgeven, en waarom. De VVD feliciteerde dan ook dit college en gedeputeerde Strijk met de eerste begroting. Omdat 90% van de begroting voortzetting van beleid is waar de VVD de afgelopen jaren aan heeft bijgedragen, heeft de VVD-fractie voor de begroting gestemd, met de kanttekening dat we het zéér oneens zijn met de dekking van de coalitieplannen door een uitname uit de Mobiliteitsreserves.

Concrete voorstellen van de VVD voor elk van de 26 gemeenten in de Provincie Utrecht

Omdat de begroting gaat over de hele provincie en we ons goed de uitgestoken hand van de coalitievormende partijen bij het duidingsdebat na de formatie herinnerden, waarin ons werd gevraagd om vooral met eigen voorstellen te komen, heeft de VVD voor elk van de 26 gemeenten in onze provincie een concreet voorstel ingebracht.

= Voor Stichtse Vecht, deed de gedeputeerde in de commissie een mooie toezegging dat hij met de gemeente en betrokken partners in overleg wil treden over de mogelijkheden voor een treinstation Loenersloot. Dit zou de N201 kunnen ontlasten en een mooi nieuw knooppunt kunnen vormen.

= Voor De Ronde Venen zoeken we ruimte voor bedrijven om de leefbaarheid in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen. Amstelhoek, De Hoef en Wilnis te vergroten.

=  In Woerden willen we schuifruimte vinden om binnenstedelijke woningbouwprogramma’s mogelijk te maken zodat onze inwoners zicht krijgen op een betaalbare woning.

 = Bezoekers aan bedrijven in Montfoort zoeken zich een hoedje naar de bedrijfsterreinen. De gedeputeerde is in gesprek met de gemeente om dat op te lossen, wij gaven hem graag een zakcentje mee voor de bewegwijzering.

 = Als we met de bus naar Oudewater willen is dat geen eenvoudige opgave! Daarom wil de VVD graag beter OV naar deze gemeente.

 = In Lopik willen we graag aan de slag met het afwijkingskader bouwen buiten de rode contour en vragen we om een pilot om de broodnodige woningen hier mogelijk te maken.

= IJsselstein kennen we allemaal van de Gerbrandytoren (de zendmast, kerstboom), maar ze willen daar ook dolgraag zonnepanelen! De VVD is enthousiast, want die toren geeft maar heel weinig schaduw.

 = De VVD weet nog goed hoe warm het was toen dit college zich presenteerde in Vijfheerenlanden! Daarom lijkt ons dit de beste plek voor een pilot met een warmtenet.

= In
Nieuwegein was de VVD onaangenaam verrast dat zwemmen in de Nedereindse plas er niet meer inzit... De SGP stelde er al vragen over in de commissie. De VVD wil in elk geval graag recreatie rondom de plas mogelijk maken en we vragen het college te onderzoeken wat er wél kan!

= De fietsbrug bij Houten moet echt beter, dat is goed voor Houten, goed voor het Science Park en ook beter voor de brug zelf.

= Als we de P&R bij Bunnik uitbreiden zullen veel meer mensen de trein nemen en voorkomen we dat overstappers de trein missen.

= Rotonde de Geer in Wijk bij Duurstede kan een stuk veiliger met een fietstunnel!

= In De Utrechtse Heuvelrug willen ze ook graag een fietstunnel en iedereen weet waar die moet komen toch? #donderberg

= Bij Lijstereng in Rhenen gaan we ook heel graag een heel klein pietsie buiten de rode contour bouwen... De VVD wil dat meenemen in een pilot over afwijkingskader.

 = In Veenendaal hebben ze last  van overnachtende vrachtwagens in woonwijken en op bedrijventerreinen. Wij zoeken een betere overnachtingsplek.

 = Renswoude is niet zo groot, maar ze hebben wel een eigen woningbedrijf. De VVD gunt alle huurders ook een zonnepaneel en willen de gemeente graag helpen dat mogelijk te maken. De vraag is of de provincie een handje kan helpen?

= Het verkeer staat vast op de rotonde bij de N226/N224 bij Woudenberg. De aanpak staat al in het VERDER programma en de VVD wil volgend jaar beginnen met de uitvoering!

= Langs de provinciegrens met Gelderland in Leusden zijn ze de overstaptijden een beetje beu... afstemming van dienstregelingen tussen de beide provincies is een bescheiden wens toch?...

= Warmte-koudeopslag is mogelijk bij de westelijke ontsluiting bij Amersfoort. De gemeente heeft een klein beetje hulp nodig om zo de energietransitie weer een stapje dichterbij te brengen.

= Het fonteinkruid in het Eemmeer bij Bunschoten heeft het veel te goed en tiert welig. Gedeputeerde gaf al aan in gesprek te zijn over oplossingen, de VVD hoort graag hoe het afloopt zodat de botters weer kunnen varen vanuit de erfgoedhaven!

 = Van Eemnes naar het USP fietsen is echt iets voor de fietsfanaten hier in de provincie. Maar veel bewoners vinden het echt jammer dat pilotbuslijn 150 weg is. De VVD vroeg de gedeputeerde nog eens overleggen met zijn collega’s of er een alternatief te bedenken is.

= Twee van onze erfgoedparels, het Nationaal Militair Museum in Soest en Paleis Soestdijk in Baarn zijn “suboptimaal” bereikbaar met het OV. De nieuwe diestregeling doet aardig zijn best voor het NMM en dat is heel fijn, maar de VVD wilde graag onderzoeken hoe het nog beter kan!

= In Zeist en De Bilt wordt veel en enthousiast gefietst. Ze vragen daar om het verbreden en verbeteren van het fietspad naar het USP. Wij denken dat ze best een beetje rugwind kunnen gebruiken!

= In Utrecht op het Science Park wordt hard gewerkt aan de bouw van de internationale school, maar de VVD is bang dat die al snel volstroomt met goedleerse expat-kinderen. Wij vroegen om een zoektocht naar de volgende plek om onze provincie aantrekkelijk te houden voor die doelgroep.

 

Van deze 26 concretiseringen op de begroting werd een aantal toezeggingen binnengehaald en een enkele motie. Helaas waren de coalitiefracties niet bereid om een aantal goede voorstellen serieus te onderzoeken.
Daarom zal de VVD de komende tijd deze onderwerpen blijven agenderen!