Onderzoek station Loenersloot ter verbetering van woon-werkverkeer via N201

De N201 is het grootste doorstromingsknelpunt van de provincie Utrecht. Hier ondervinden veel inwoners van Stichtse Vecht en De Ronde Venen dagelijks last van, maar ook anderen die voor personen- en vrachtvervoer van de N201 gebruik maken.


Amendement onderzoek station Loenersloot

Begin 2019 hebben de Provinciale Staten van Utrecht ingestemd met het verder uitwerken van een voorgedragen variant om verschillende knelpunten op te lossen en de verkeersdoorstroming te optimaliseren. In dat kader heeft de VVD recent een Amendement ingediend om in het vervolgtraject N201 de mogelijkheid van een station bij Loenersloot als optie mee te nemen in het verdere onderzoek.

Dit amendement is tijdens de bespreking van de Programma Begroting 2020 met meerderheid van stemmen door Provinciale Staten aangenomen.

Het onderzoek van de provincie, samen met de betreffende gemeenten, NS en derde partijen, zal gericht zijn op de vraag of een station kan bijdragen aan sneller en schoner woon-werk verkeer voor de inwoners van Stichtse Vecht, De Ronde Venen en omstreken.

 
Voor het Amendement: zie hieronder