Veilig en ongehinderd fietsverkeer

Veel mensen kiezen ervoor om voor woon-werk verkeer en/of recreatie vaker gebruik te maken van een al dan niet elektrisch aangedreven fiets. De VVD vind het belangrijk dat voor deze toenemende gebruikersgroep veilig en ongehinderd fietsverkeer mogelijk wordt gemaakt.

Indienen Amendementen

Dat vraagt nu om maatregelen, die niet kunnen worden uitgesteld. Daarom heeft de VVD tijdens de Programma Begroting 2020 verschillende amendementen ingediend, die Gedeputeerde Staten oproepen om geld vrij te maken, zodat op verschillende plaatsen in de provincie waar dat nodig is, concrete projecten zo snel mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Het gaat hierbij o.a. om verbetering van het fietspad tussen Zeist, De Bilt en Utrecht Science Park, een fietstunnel bij rotonde de Geer in Wijk bij Duurstede, verbetering van de fietsbrug over de A12 bij Houten en een versnelde studie naar de aanleg van een fietstunnel bij rotonde De Donderberg in Leersum.

In vervolg op een terughoudende reactie van de Gedeputeerde hebben de Provinciale Staten met meerderheid van stemmen niet ingestemd met de concretiseringsvoorstellen van de VVD.

De betreffende amendementen treft u hieronder aan.