Verder uitbreiden P&R bij station Bunnik

De P&R bij station Bunnik is net gerealiseerd en is nu al een succes en te krap. Deze heeft nu 90 plekken. Een goede parkeermogelijkheid bij een station helpt inwoners -en bezoekers- de meest geschikte en gezonde combinatie van vervoerwijzen te kiezen. Het maakt overstappen vanuit de auto in de trein makkelijker. Bovendien gaat het wildparkeren in de omgeving tegen en wordt niet meer de trein gemist doordat er geen parkeerplek beschikbaar was.

Verdere uitbreiding

Er zijn mogelijkheden het aantal P&R plekken uit te breiden. Bijvoorbeeld in combinatie met de parkeerwensen van de BAM. Inwoners van Bunnik vragen om die uitbreiding. Daarom heeft de VVD-fractie in Provinciale Staten op 30 oktober bij de behandeling van de begroting 2020 voorgesteld dat de provincie zich inzet voor deze uitbreiding.

Het tekent de anti-auto houding van de nieuwe coalitie in Provinciale Staten dat dit voorstel is afgewezen door het college van Gedeputeerde Staten met het flauwe argument dat de gemeente de eigenaar van de grond is. Alsof deze coalitie zich niet met van alles en nog wat bemoeit waar de provincie geen eigenaar is van de grond of wat zelfs geen taak is van de provincie. Woordvoerder Bob de Jager: “De VVD blijft zich er voor inzetten dat inwoners en bezoekers kunnen reizen op een comfortabele manier die het beste bij hen past. En dus voor uitbreiding van de P&R bij station Bunnik.”