De Toekomst van de Donderbergrotonde is Nu

De VVD heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering van Utrecht op 11 december 2019 samen met de SGP en 50Plus een motie ingediend om actie te nemen in het structureel en toekomstbestendig oplossen van de verkeersproblemen bij de zogenaamde Donderbergrotonde in Leersum. Deze motie is aangenomen!

 

Verkeersproblemen

Er wordt al lang gesproken over de verkeersdoorstroming, de fietsveiligheid en de leefbaarheid van Leersum door de problemen bij deze rotonde. Als gevolg van de verwachte verkeersgroei zullen deze problemen verder verslechteren als er niet structureel wordt ingegrepen. Onderzoek van het ingenieursbureau Sweco heeft de range aan mogelijke maatregelen teruggebracht tot drie oplossingen.

 

Financieel doorrekenen oplossingen

De meerderheid van Provinciale Staten heeft voor de motie gestemd om de door Sweco aangedragen oplossingen financieel door te rekenen. Dat geldt zowel voor de situatie, waarin Leersum op het pad ligt van een geplande snelfietsroute, als ook voor de situatie, waarin dat niet zo is. De uitkomst dient zo snel mogelijk aan de Staten te worden voorgelegd. De reeds eerder door Gedeputeerde Schaddelee toegezegde, voorlopige verbeteringen voor de veiligheid van de fietsers gaan natuurlijk gewoon door.

 

Snelfietsroute Veenendaal - Utrecht

Het College wilde aanvankelijk tot het voorjaar van 2021 wachten met besluitvorming over een toekomstbestendige aanpak van de Donderbergrotonde. Dat had mede te maken met de nog bestaande (kleine) onzekerheid over het toekomstige tracé van de geplande snelfietsroute van Veenendaal naar Utrecht.