Lijn 22, de “Uithoflijn”, rijdt!

Met ingang van maandag 16 december 2019 is tramlijn 22 opgenomen in de nieuwe OV dienstregeling van de stad Utrecht. Lijn 22 verbindt Utrecht CS met Utrecht Science Park en biedt uitkomst voor de vele studenten en werkenden, die hiervan gebruik maken.

 

Succesvolle mijlpaal in roerig traject

Zaterdag 14 december 2019 vond de officiele opening plaats in aanwezigheid van Minister van IenW Cora van Nieuwenhuizen, Gedeputeerde Arne Schaddelee en Wethouder Lot van Hooijdonk. Hiermee is een succesvolle mijlpaal bereikt in een roerig traject, dat is gekenmerkt door aanzienlijke budgetoverschrijding, grote vertraging in de oplevering en verschillende bestuurlijke crises.

 

Verkeersveiligheid

Zelfs recent, in de aanloop naar de ingebruikname, kampte de nieuwe tramlijn nog met een tweetal, onafhankelijke verstoringen in de stroomvoorziening. Hoewel de openingsrit verder vlekkeloos verliep, maakten actievoerders bij het kruispunt tussen de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap kenbaar, dat zij zich ernstig zorgen maken over de verkeersveiligheid bij het kruispunt. Ook het op groen staan van een fietsverkeerslicht, terwijl lijn 22 voorbij rijdt, is voor de collega’s van de Utrechtse VVD aanleiding om de aandacht voor deze tramverbinding zeker niet te verslappen en kritische vragen te stellen over de verkeersveiligheid.