De weg naar wonen

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen dat er geen nieuwe provinciale wegen worden aangelegd in de Provincie Utrecht, met uitzondering van een enkele omlegging of noodzakelijke verbinding. Dat blijkt uit de Mobiliteitsvisie en de Uitvoeringsprogrammas Mobiliteit. De VVD vindt dit te kort door de bocht en wil wel investeren in nieuwe wegen. 

Nieuwe infrastructuur 

Juist de goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer én auto, maakt van de provincie Utrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats. Wil de provincie Utrecht haar positie als economische topregio en aantrekkelijke leefomgeving behouden, dan kan zij er door de groeiende mobiliteitsvraag niet omheen om ook de laatste stap te zetten op de zgn. ‘Ladder van Verdaas’; de aanleg van nieuwe infrastructuur. 

De weg naar wonen 

De behoefte aan nieuwe (weg)infrastructuur is vooral nodig voor grote woningbouwprojecten, die tijdig met nieuwe wegen ontsloten moeten worden. De vraag naar meer betaalbare en bereikbare woningen in de Provincie Utrecht is zó groot, dat de VVD vindt dat rekening gehouden moet worden met de aanleg van wegen. Want om ergens te kunnen wonen, moet je er wel kunnen komen. De VVD heeft daarom een motie ingediend, die het helaas niet heeft gehaald, omdat een grote meerderheid van de partijen blijkbaar de noodzaak van de motie niet zo heeft ervaren. Dat betekent waarschijnlijk dat er de komende jaren inderdaad vrijwel geen nieuwe wegen worden aangelegd