Statendebat stikstof

De VVD is blij met de ingezette gebiedsgerichte aanpak van de provincie voor het stikstofprobleem, maar blijft kritisch op het effect van de huidige beleidsregels. Omdat agrariƫrs bij elke vergunning stikstofruimte inleveren zorgt het huidig beleid voor stilstand op de boerenerven en stopt innovatie en verduurzaming van de hele sector. De VVD wil juist ruimte in de regels om innovatie en vergunningverlening mogelijk te maken.

Woensdag 29 januari is het stikstofprobleem uitgebreid besproken in de Statenvergadering. Nadat Bert van Donselaar namens het Stikstof Collectief Utrecht heeft ingesproken hebben de partijen gedebatteerd over de huidige stand van zaken. VVD woordvoerder Juliette van Gilse heeft nogmaals gepleit voor een provinciale stikstofbank, zoals ook het Stikstof Collectief Utrecht wil.

De VVD-fractie vindt het goed om te horen dat het nationale stikstofregistratiesysteem in de toekomst wellicht kan worden uitgebreid richting een provinciaal systeem om gewonnen ruimte ook regionaal in te kunnen zetten voor bijvoorbeeld noodzakelijke bouwprojecten.