De provincie als festivalpodium

Culturele festivals zijn een goede manier om kennis te maken met onbekende kunst- en cultuurvormen of lekker te genieten van het bekende. De aanwezigheid van deze festivals heeft ook een economisch effect: ze dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de provincie Utrecht als vestigingslocatie – om te werken en te wonen. Daarom is het ook goed dat artistiek waardevolle festivals niet alleen in de stad Utrecht zijn te bezoeken, maar dat meer locaties in onze mooie provincie worden gebruikt.

De voorstelling is belangrijk, niet waar de postbus van de organisatie is

Het nieuwe beleid voor provinciale subsidies aan festivals werd op 4 maart jl. in de vergadering van Provinciale Staten besproken. Namens de VVD-fractie gaf Arthur Kocken aan het nog steeds belangrijk te vinden dat de provincie cultureel ondernemerschap stimuleert. Immers, samenwerken met anderen en zelf inkomsten verwerven, zorgen voor draagvlak en helpen zelfstandig te zijn. Daarbij helpt het om meer festivalvoorstellingen buiten de stad Utrecht te programmeren. Samen met andere fracties heeft de VVD een amendement ingediend dat stimuleert dat ook bestaande subsidieontvangers buiten de stad Utrecht gaan programmeren, en ook niet alleen op erfgoedlocaties. Ook buiten de stad Utrecht heeft de provincie immers bioscopen, forten en concertlocaties. Daar kunnen dus lokale festivalorganisaties gebruik van maken, maar waarom niet ook (inter)nationale festivals?

Het moet groeien

Dat amendement is met grote meerderheid aangenomen. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten op een vraag van de VVD aangegeven flexibel om te gaan met de toekenning van het subsidiebudget. Immers de aanvragen moeten al voor 1 april worden gedaan (i.v.m. landelijke subsidies) en het kan blijken dat nog niet alle organisaties voldoende tijd en kwaliteit hebben om voor de hele periode goede plannen te maken voor programmering buiten de stad en zich artistiek te ontwikkelen. Dan kunnen we beter een deel van het budget pas later toekennen. Arthur Kocken: “Het is mooi dat er ook elders in de provincie mooie festivalvoorstellingen gaan komen. En het is belangrijk dat we de ontwikkeling van festivalorganisaties ondersteunen. Ontwikkeling heeft soms tijd nodig. Het moet groeien.”

Voor het Amendement: zie hieronder