VVD draait duimschroeven aan

Het idee van een revolverend fonds is dat belastinggeld niet eenmalig aan provinciale projecten wordt besteed, maar dat het geld meerdere keren (revolverend) kan worden ingezet. In 2020 zijn revolverende fondsen ‘hot' in bestuurlijk Utrecht. 

Echter, de financiële en inhoudelijke verantwoording in de jaarstukken van de provincie is over deze fondsen nog zeer summier. Het is daarmee niet inzichtelijk welke geldstromen door de fondsen heen lopen en welke resultaten bereikt zijn.

Reden voor de VVD om de duimschroeven aan te draaien. Een vernieuwde nota Financieringsbeleid die begin maart aan de Staten Utrecht voorlag is uitgebreid geamendeerd. Duidelijkere kaders over mate van revolverendheid, looptijd en exit-strategieën zijn naar voren gebracht. 

Het VVD-amendement - zie hieronder - is unaniem door de Staten vastgesteld, een belangrijke stap in verbeterde controle op provinciale financiën.