Samen komen we uit deze crisis, ook in de provincie

Sinds een aantal weken zit Nederland in een situatie die we ons tot kort daarvoor niet konden voorstellen. De strijd tegen het verschrikkelijke corona virus heeft het openbare leven noodgedwongen stilgelegd. Mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun naasten of hebben familieleden, vrienden of bekenden te betreuren. De economie heeft ook een dreun gehad. Ondernemers zien hun bedrijf wankelen, mensen vrezen voor hun baan of zijn inmiddels hun baan kwijt, de thuiswerkers hebben hun collega’s al geen weken meer ‘echt’ gezien.

Wat nu het meest urgent is, is om uit deze crisis te raken. Alle hens aan dek! Wij zitten nu even niet te wachten op politici die vooral bezig zijn met zelfpromotie, het beter schijnen te weten dan de echte deskundigen en die met oplossingen komen waar geen behoefte aan is om de problemen van nu op te lossen. Dat vraagt om ruimte voor de mensen die nu hands on bezig zijn de crisis het hoofd te bieden. De VVD-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft bewust de afgelopen weken even gezwegen. Achter de schermen hebben we signalen doorgeleid, we hebben onze waardering laten blijken aan diegenen die nu namens ons verantwoordelijkheid dragen en nemen voor het bestrijden van het virus. We hebben nu ook veel ruimte gegeven aan Gedeputeerde Staten om dát te doen wat nodig is. Natuurlijk schakelen we continu met onze Kamerleden, raadsleden en kiezers om mee te denken en als doorgeefluik te dienen.


We kijken daarbij naar wat er 'nu' moet gebeuren, en wat maar even moet wachten, maar ook voor wat dat voor 'straks' kan betekenen. In bijgevoegd document gaan we op de crisis, de aanpak op een aantal beleidsterreinen en onze insteek.

Met een diepe buiging voor alle medewerkers in de zorg die zich bovenmenselijk voor ons inzetten en grote dank en hulde voor alle andere inwoners en inwoners die hun steentje bijdragen om samen deze crisis te doorstaan."