Is er straks in Utrecht plek voor de maakindustrie?

Door de Coronacrisis krijgt de ontwikkeling dat de maakindustrie terugkeert naar Europa/ Nederland een extra boost. In de praktijk bleek al dat het niet zo efficiënt als op papier was om je productie volledig elders in de wereld te hebben. En dat wordt nu weer eens pijnlijk duidelijk…. Maakindustrie heeft onterecht de naam vervuilend en niet duurzaam te zijn. Natuurlijk, wet en regelgeving moeten worden nageleefd. Maar veel ondernemers zijn zelf al aan de slag om de productie duurzamer te maken. Omdat elke ondernemer weet dat weggooien van iets dat nog te gebruiken is, het weggooien van geld is. We zien daarvan mooie voorbeelden.

Maar die naam speelt de maakindustrie dus wel politiek parten als het gaat om de vraag of er ruimte voor is. In de provincie Utrecht stelt het college dat bedrijventerreinen intensiever kunnen worden gebruikt en er gestapeld gebouwd kan worden. Correct, opnieuw en slimmer inrichten kan helpen. Maar stapelen van machines….

VVD zet zich in voor ruimte

In de afgelopen jaren heeft de VVD in provinciale Staten van Utrecht zich ingezet voor de terugkeer ook mogelijk te maken. Dan gaat het o.a. over bereikbaarheid, scholing, samenwerking met slimme bedenkers en …. ruimte.

In de eerste contouren van de provinciale programmering in het nieuwe ruimtelijk beleid (Omgevingsvisie) kwam dit plaatje - bijlage hieronder - naar voren. Daarbij is het volgende van belang als achtergrondkennis: de meeste maakindustrie zit aan de westkant van Utrecht, het college wil clusteren (bedrijven die iets aan elkaar hebben bij elkaar plaatsen), de meeste opgeleiden voor de maakindustrie wonen daar ook en willen niet al te ver reizen naar hun werk, de meeste betaalbare woningen staan aan de westkant en het college wil ook niet veel extra verkeer richting de stad Utrecht en omringende gemeenten (U10). En dan zien we dat als het met de economie weer beter gaat, we de maakindustrie nauwelijks kunnen huisvesten op de voor de hand liggende plek. De scenario’s dateren overigens van voor- Corona – de ruimte vraag zou wel eens groter kunnen worden. Dus dat vraagt om ruimte voor het uitbreiden van bedrijventerreinen of heeft iemand een andere slimme oplossing? We hebben zo’n vraag ook aan het college gesteld; wie neemt de uitdaging aan?