Mobiliteit staat niet stil

Sinds 12 maart geldt vanwege het coronavirus de intelligente lock down situatie in Nederland. En hoewel we sinds woensdag 6 mei weten dat de maatregelen geleidelijk aan verruimd gaan worden, heeft deze situatie het verkeersbeeld op straten, wegen en het spoor drastisch gewijzigd. Even geen drommen mensen op een druk Utrecht CS, in overvolle bussen en treinen of in aaneengesloten auto’s in de file voor de Leidsche Rijntunnel of op de A27. Een schone schijn!

Prioriteit in mobiliteit
De situatie heeft ook zijn weerslag op het politieke debat. Een discussie over het opvoeren van de frequentie van tramlijn 22, van Utrecht CS naar USP, is even minder relevant. ‘Stay safe’ en ‘social distancing’ krijgen prioriteit, waardoor mensen meer thuis werken en verblijven. Een enorme vraaguitval voor het Openbaar Vervoer is het gevolg. Dienstregelingen worden aangepast, maar tegelijkertijd is het belangrijk om te zorgen dat mensen, die aangewezen zijn op Openbaar Vervoer en werkzaam zijn in cruciale beroepen en/of in vitale processen, op tijd op hun werk kunnen komen.

Continuïteit in mobiliteit
In de afgelopen coronaperiode heeft de VVD haar waardering uitgesproken voor alle inspanningen, die gedaan zijn om maatwerk te leveren in het openbaar vervoer en de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Wij hebben ook onze steun gegeven aan aanvullende maatregelen om de vervoerders nu niet financieel kopje onder te laten gaan. Naast bijzondere aandacht voor de persoonlijke veiligheid van chauffeurs en reizigers vanwege het virus, heeft de VVD extra aandacht gevraagd voor het in de lucht houden van de regiotaxi.

Mobiliteit en veiligheid
Nu de 1,5 meter samenleving de eerste golf aan coronabesmettingen lijkt te hebben overwonnen, wordt in allerlei scenario’s gedacht hoe de economie met gepaste mobiliteit weer in beweging te krijgen. Een ‘vol gas’ scenario, waarin we allen weer massaal naar onze oorspronkelijke werklocaties gaan en onze pre-corona mobiliteitspatronen weer in één keer oppakken, lijkt onwaarschijnlijk. Bovendien, volgens een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit, beoordelen mensen het openbaar vervoer op dit moment veel negatiever in vergelijking met de situatie voor de coronacrisis; mensen maken op dit moment liever gebruik van individueel vervoer.

Flexibiliteit in mobiliteit
Voor de nabije toekomst, gaat corona dus aanvullende effecten hebben op de wijze hoe we ons kunnen en willen verplaatsen. De VVD verwacht dat de mobiliteitsvraag geleidelijk aan weer zal toenemen, ondanks de vele positieve ervaringen met de mogelijkheden van digitaal thuiswerken. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee om mensen betaalbaar, efficiënt en comfortabel van A naar B te laten reizen. Voor de VVD blijft een keuzevrijheid, naast de veiligheid, in het gebruik van verschillende en gecombineerde middelen van vervoer voorop staan. Dat betekent dat we ons hard zullen blijven maken voor mensen, die na de Coronacrisis vaker de fiets willen pakken naar hun werk en gebaat zijn bij goede en veilige fietspaden. Maar ook voor het aanbestedingsproces van de nieuwe OV concessies, dat later dit jaar start, waarin vervoerders meer ruimte krijgen om te innoveren en flexibel mee te bewegen met veranderingen. Voor een concreet OV-knooppunten en P&R beleid, voor slimme technologie die bijdraagt aan trajectkeuzes & doorstroming en in het algemeen voor een mobiliteitsbeleid, dat recht doet aan de vele weggebruikers, die van hun auto gebruik willen of moeten maken. Mobiliteit staat niet stil!