Werkbezoek maakindustrie in Montfoort

Op 22 juli bracht woordvoerder Economie, Arthur Kocken, een bezoek aan Kiremko BV in Montfoort. Daar vond een informeel gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Utrechtse maakindustrie aan de westkant van de provincie Utrecht: van De Ronde Venen tot Lopik. Tevens aanwezig: de Montfoortse wethouder Ivo ten Hage, een vertegenwoordiging van het CDA en gedeputeerde Robert Strijk. De VVD bepleit al langer het belang van de Utrechtse maakindustrie in Provinciale Staten. Zo is in het verleden ook het initiatief genomen tot het ondersteunen van de doorontwikkeling van industrieterrein Lage Weide en de samenwerking van bedrijven daar met het onderwijs en hebben we hard ingezet op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Aan de westkant wordt op dit moment via de MKB regiodeal de samenwerking met het onderwijs versterkt met het oprichten van een Vakcentrum voor de Maakindustrie (Nieuwegein), realiseren van de TechnoHub (Woerden) en creëren van de MakerSpace (De Ronde Venen). Het was mooi om te zien hoe Kiremko in het bedrijf plek geeft aan leren in de praktijk en zo op maat groeikansen creëert voor jongeren.

Plek voor de maakindustrie?

Het initiatief tot het gesprek kwam voort uit een bespreking van Provinciale Staten waarin CDA en VVD elkaar vonden op het belang van de maakindustrie. De aftrap voor het gesprek was de vraag wat er nodig was om de maakindustrie weer een plek te geven in de provincie Utrecht. O.a. door de al langer gaande ontwikkeling om productieprocessen terug te halen uit China; nu versneld door de ervaringen van de Corona-crisis wat de gevolgen van lange aanvoerlijnen (van onderdelen) kunnen zijn. Door de ondernemers werd benadrukt dat de provincie oog moet hebben voor het verschil in bedrijvigheid in de provincie. Aan de westkant zit vooral veel Midden- en Kleinbedrijf, vaak familiebedrijven die ook hun verantwoordelijkheid nemen een sociale rol te spelen in de lokale gemeenschap. Het is nodig dat ook zij kunnen groeien.

Nodig: ruimte, vakkennis en …. wonen

Voor een goede toekomst van de maakindustrie is volgens de ondernemers nodig: ruimte voor bedrijven om lokaal uit te breiden of nieuwe bedrijven te huisvesten die een relatie hebben met de al aanwezige productie, vakkundige medewerkers (die ze desnoods zelf opleiden) en (daarom) ruimte voor –het bouwen van- betaalbare woningen op fietsafstand van het werk. Juist dat laatste blijkt vaak een knelpunt te zijn om medewerkers aan te trekken of te behouden. Het is juist die samenhang die de VVD bij de behandeling van het economisch meerjarenbeleid heeft benadrukt. Het is niet alleen het inzicht van ondernemers, maar komt ook uit onderzoeken die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd. De fractie blijft zich hier dan ook hard voor maken: uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen, onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en betaalbare woningen in de buurt van werk.