Publiek gefinancierde natuurontwikkeling moet ook voor het publiek toegankelijk zijn!

Vorige week woensdag lag het voorstel voor om als provincie 6 miljoen euro uit te geven aan het toevoegen van uiterwaarden aan de groene contour. De VVD vindt nieuwe natuurontwikkeling zeer belangrijk, maar stelt wel als voorwaarde dat de inwoners daar in beginsel ook van kunnen genieten. Na een spannend debat met daarin een toezegging van de gedeputeerde, is het gelukt om een meerderheid van de Staten die uitspraak te laten steunen.

Namens de VVD heb ik samen met JA21 een motie ingediend over het belang van recreatie in de uiterwaarden. Uiterwaarden hebben door hun primaire functie als waterberging vaak een uniek karakter waar het fijn recreƫren is en waar het vaak goed mogelijk is om wandelpaden aan te leggen. Vooral in een tijd als deze, waarin alle toegankelijke natuur volop benut wordt door de inwoners, is het belangrijk dat de provincie zich inzet om zoveel mogelijk natuur open te stellen voor haar inwoners. Natuurlijk moeten tegelijkertijd de natuurwaarden wel geborgd worden en kan het zijn dat deze (tijdelijk) de toegankelijkheid beperken.