Schappen op de schop, recreant weer centraal!

In de vorige nieuwsbrief hebben we al wat geschreven over recreatieschappen. Ook in deze Statencyclus hebben we het over de schappen gehad. Met uitgebreide inbreng vanuit de VVD hebben Provinciale Staten kaders opgesteld om recreatie op een andere manier te organiseren. Daarmee wordt het effectiever en efficiënter. De VVD heeft twee moties ingediend die unaniem zijn aangenomen:

  • Een motie om de verdeling van recreatieterreinen tussen gemeenten en provincies opnieuw te bekijken;
  • Een motie om bij definitieve besluitvorming ook inzicht te bieden in overwogen alternatieven.

Het onderwerp recreatieschappen is een technisch onderwerp dat de inwoners van Utrecht niet rechtstreeks raakt. Maar in de huidige werkwijze kost de bedrijfsvoering van de schappen onevenredig veel geld. Met deze nieuwe opzet zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk geld besteed wordt aan zaken waar de recreant direct iets aan heeft, in onderhoud en ontwikkeling van recreatiegebieden. Uiteindelijk worden de effecten daarvan zichtbaar in de buitenwereld.