Sporten is goed maar geen provinciale kerntaak.

Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je bovendien andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. In Nederland wordt sportbeleid door het Rijk en door gemeenten uitgevoerd. De provinciale VVD was dan ook wat verbaasd dat Gedeputeerde Staten met een voorstel voor provinciaal sportbeleid kwam.

Sport is geen provinciale kerntaak, daarom heeft de fractie het voorstel scherp beoordeeld. En dat was nodig: “De provincie wil een uitnodigende buitenruimte creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoestellingen”. Daar wordt ruim € 400.000 voor uitgetrokken, per jaar. Van dat geld worden provinciale ambtenaren aangetrokken die met gemeenten “netwerksessies” moeten gaan organiseren. De VVD is groot voorstander van sport, maar tegen geldverslindende bureaucratie. Daarom hebben wij tegen het voorstel gestemd.