Kleinere musea worden ook geholpen; opleidingen helpen mee

Met de corona ondersteuningssubsidies zijn veel culturele organisaties het afgelopen jaar geholpen. Maar ook de kleinere musea hebben het moeilijk. Die hadden het vaak al niet makkelijk. Veel van die musea draaien op passie. Vanuit die passie voor erfgoed en het tonen daarvan zetten veel vrijwilligers en enkele professionals zich in voor het voortbestaan van collecties en musea. Ze kwamen vaak niet toe aan vernieuwing en dreigen zo de link te missen met ontwikkelingen in de samenleving en belangstelling van publiek.

De provincie wil ze nu helpen met de doorstart, o.a. door de samenwerking te verbeteren tussen de musea, maar ook met andere organisaties. Voor de VVD fractie is die samenwerking belangrijk: dan ontstaat er een provinciaal bovengemeentelijk netwerk waarin je elkaars kennis en kunde weet te vinden en inzet. Het hangt van de totstandkoming van de samenwerking af of over vier jaar bij de evaluatie wordt besloten dit een structurele taak van de provincie te laten zijn.

Positief is dat al is voorgesteld daarbij zoveel mogelijk bestaande ervaringen in te zetten; niet het wiel opnieuw uit te vinden. De VVD heeft daarbij ook gewezen op het inzetten van inhoudelijk voorwerk dat er ligt om het verhaal van de gehele provincie beter te vertellen: het project ‘Utrecht verhaalt’ dat een paar jaar geleden op initiatief van CDA en VVD is uitgevoerd.

De VVD heeft voorgesteld de structurele samenwerking te verbreden met de (beroeps)opleidingen. Musea kunnen hulp goed gebruiken, zonder dat ze iedere keer op zoek moeten naar waar ze moeten zijn. Universiteiten (UU, UvH en Nyenrode) en HBO proberen meer vanuit de praktijk theoretische kennis en vaardigheden op te doen; MBO doet dit al. VVD- woordvoerder Arthur Kocken: “Het zou mooi zijn als de maatschappelijke opgaven (hoe bereik je een groter publiek, hoe kun je inhoudelijk het verhaal goed vertellen?) gebruikt worden om te leren. Dan worden tegelijkertijd de musea geholpen met de kennis en kunde die bij de opleidingen aanwezig is en zijn extra ‘handjes’ beschikbaar. Ook kan bijvoorbeeld samen via de opleidingen subsidie worden aangevraagd.” Tegelijkertijd hebben beiden op dit moment andere urgente problemen op te lossen. Samen met de PvdA is een (aangenomen) motie, Leren door musea te helpen, ingediend om in de komende jaren ook de verbinding tussen opleidingen en kleinere musea tot stand te brengen.

Overigens was het fijn dat Gedeputeerde Staten op basis van een aangekondigd amendement van de VVD zelf via een erratum het financiële beslispunt heeft gewijzigd. Dat stelt Provinciale Staten in de gelegenheid bij de Kadernota daadwerkelijk een integrale afweging te maken over de besteding van het provinciale geld.