Tweede storting provincie in ROM Regio Utrecht

In verband met het aflopen van de Corona Overbruggingslening (COL) en het beschikbaar zijn van cofinanciering van Rijks- en Europese regelingen om innovaties te stimuleren is de geplande tweede storting in het vermogen van de ROM vervroegd. De VVD heeft daar mee ingestemd omdat het ondernemers en daarmee de economie helpt uit de COVID crisis te komen. Wel heeft de VVD aandacht gevraagd voor het risico van waardevermindering van het provinciale aandelenkapitaal. Dat wordt ingeschat op 25%. Dat risico is er natuurlijk. Maar het gaat om een revolverend fonds waar beheersmaatregelen kunnen worden genomen om met het risico om te gaan. In de tekst van het voorstel was echter te lezen dat er acceptatie van de waardevermindering plaatsvindt. Dat kan wat de VVD betreft niet aan de orde zijn omdat de provincie dan feitelijk subsidie gaat geven.