Extra impuls zakelijk toerisme & druktemonitor recreatiegebieden

Extra impuls zakelijk toerisme 

Op de agenda stond een voorstel om extra geld uit te trekken om het zakelijk toerisme te ondersteunen. Wij hebben dit voorstel van harte ondersteund, toerisme is goed voor € 1,5 miljard aan inkomsten en voor veel banen in de provincie. De sector heeft een doffe dreun van de coronacrisis gehad. Maar ook na de coronacrisis ligt Utrecht nog steeds in het midden van het land en blijven we een aantrekkelijke locatie voor toerisme. Het is dus goed om nu de sector te steunen waar we kunnen.

Hoewel we blij zijn met deze impuls, hebben we er ook een dubbel gevoel bij. In de begroting was in het verleden structureel geld opgenomen voor ondersteuning van zakelijk toerisme. Ondanks protest van de VVD heeft het College in november dat geld uit de begroting geschrapt. Wij hebben toen al gepleit voor een extra impuls voor deze sector en de daaraan verbonden werkgelegenheid. Door dit gedraai is er helaas een kostbaar halfjaar verloren waarin de sector geholpen had kunnen worden. Beter ten halve gekeerd, zullen we maar zeggen.

Druktemonitor recreatiegebieden

Een van de paradepaardjes van het college is de provinciale druktemonitor waarmee inwoners en bezoekers kunnen zien waar het te druk is om te recreëren. Vanuit de VVD, gevoed door de lokale fracties, hebben we gezegd dat een veel positievere insteek gekozen moet worden. Niet zeggen waar het te druk is, maar vertellen waar er nog voldoende parkeerruimte is, waar je een lekker Italiaans ijsje kunt halen, waar goede toiletvoorzieningen zijn etc. Onze positieve inbreng werd door het college gewaardeerd en meegenomen in de verdere ontwikkeling van de druktemonitor.