Samen in gesprek over waarden, opgaven en perspectief

In de afgelopen periode is de polder Rijnenburg veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over het feit dat “de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen”

Daarom diende onze fractie in november een motie in om alle partijen bij elkaar te brengen in een conferentie en organiseerde de provincie Utrecht op vrijdagmiddag 28 mei 2021 ‘Conferentie Rijnenburg’: een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gingen over het beleid, de waarden, de opgaven en de diverse belangen in het gebied. De conferentie is hier terug te zien.

De VVD is blij dat het gesprek op gang is gekomen en dat partijen een beter zicht hebben gekregen op elkaars perspectief. Misschien moeten we het daarom over een paar jaar nog eens doen als alle plannen weer een stapje verder zijn en er hopelijk ook weer nieuwe politieke perspectieven zijn voor woningen, energie en recreatie in de polder.