Een miljoen noodsteun voor zwaar getroffen Leersum

Leersum is vrijdag getroffen door ongekend noodweer. Het gevolg is schade aan woningen, bossen en infrastructuur. Wij leven enorm mee met alle getroffenen, inwoners, natuurorganisaties en particuliere eigenaren. Zo is bijvoorbeeld de 17e eeuwse moestuin bij Landgoed Zuylestein in één klap weggevaagd.

De omvang van deze ramp is té groot om alleen door de inwoners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug zelf op te latten lossen. Wij vinden dat de provincie zo snel mogelijk in actie moet komen om getroffenen te helpen. Ons statenlid Vincent Janssen: “het gaat er niet alleen om dat de schade zo snel mogelijk hersteld wordt. We willen ook in woord en daad laten blijken dat we ons juist nu met Leersum en de inwoners verbonden voelen. Wat Leersum raakt, raakt ook de provincie.”

Wij hebben een voorstel ingediend om zo snel mogelijk € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Provinciale Staten stemt op 7 juli over dat voorstel.

Foto: Ron van der Laan