Het onmogelijke huwelijk tussen provincie en geld

Overheid en geld blijft een lastig huwelijk. Zeker als linkse partijen aan de macht zijn. Als er te weinig geld is, wordt het tekort met lastenverzwaringen op de belastingbetaler afgewenteld. Als er geld overblijft, worden er onnodige projecten bedacht om het geld de deur uit te krijgen.

Het linkse college in de provincie Utrecht maakt het nog bonter en doet het allebei, tegelijk! In 2020 is er ruim € 80 miljoen minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Als VVD waren we altijd al kritisch op de inhoud van het coalitieakkoord. Maar ook was het ons vanaf het begin af aan duidelijk dat de ambities onrealistisch en onuitvoerbaar waren. De ogen van het college waren groter dan de maag: er lag veel te veel eten op het bord. Het verbaast ons dan ook niet dat het bord halfleeg terug naar de keuken ging. Uit de jaarrekening bleek bovendien dat er bij het opstellen van de begroting grote administratieve fouten zijn gemaakt, voor in totaal € 15 miljoen. Dit ondanks veel extra geld geïnvesteerd is in de organisatie. Wij vinden dat de provincie moet kunnen bouwen op een begroting die klopt.

Met dit in het achterhoofd was het dan ook onbegrijpelijk dat het college voorstelde om de lasten te verzwaren, bovenop de jaarlijkse inflatie. Met een goed onderbouwd voorstel hebben wij laten zien dat met duidelijke keuzes deze lastenverzwaring niet nodig is. Sterker zelfs, ook de lastenverzwaring van 2021 kan ook teruggedraaid worden. Aan de leiband van het college stemde de meerderheid van de Staten echter in met deze onnodige en overbodige lastenverzwaring. Voor ons, maar vooral voor de inwoners van Utrecht een hele bittere pil!