De Regionale Energie Strategie

Eerder deze maand is het RES-bod van 1,8 TwU voor de U16 aangenomen. Dit is de hoeveelheid op te wekken energie tot 2030 in ongeveer de helft van Utrecht Provincie. De vergadering van Provinciale Staten hierover was op ons verzoek uitgesteld omdat de meeste gemeenteraden er nog niet over gestemd hadden. 

Het provinciale standpunt van de VVD is dat gemeenten zelf bepalen waar de locaties voor zon en wind in hun gemeente kunnen komen, met draagvlak van haar inwoners. Iedere gemeente heeft toegezegd bij te dragen aan het opwekken van energie ingevolge het klimaatakkoord. Het wordt nu wel spannend waar dat buiten dan kan plaatsvinden. Zonder dat er Hoekse en Kabeljauwse twisten ontstaan… En wat ons betreft zonder dat de provincie buiten locaties afdwingt! 

We hebben de gedeputeerde dan ook opgeroepen om gemeenten hierbij nog beter te ondersteunen. En om in overleg te gaan met andere provincies als er windmolens op de provinciegrenzen komen. En we hebben een motie ingediend om duidelijk te maken hoe de RES U16 nu verder gaat: er zijn allerlei moties en amendementen aangenomen in de gemeenteraden, soms tegenstrijdig aan elkaar: hoe lossen we dit op? Deze motie werd breed gesteund door Provinciale Staten. 

En we zien ook dat veel gemeenten hun uiterste best doen bij te dragen aan de energie transitie. Dat doen ze goed, het is echt niet makkelijk om voldoende energie in onze provincie op te kunnen wekken nu we met zoveel ruimtevragers te maken hebben: woningen, recreatie, natuur, mobiliteit en last but not least bedrijvigheid. De VVD-fractie wil zich nu ook gaan richten op de periode na 2030: Het gesprek moet NU gevoerd worden over innovatie, geothermie en kernenergie. Wind en zon alleen: daar gaan we het niet mee redden.