De provincie moet een toekomstbegroting maken die verder kijkt dan 2025

De Provinciale VVD presenteert woensdag 3 november een alternatief voor de door het provinciebestuur gemaakte begroting. De liberalen roepen op om scherpe keuzes te maken, kerntaken woningbouw, mobiliteit en economie voorop te stellen en veel meer geld vrij te maken voor investeringen in wegen en energietransitie.

Financieel woordvoerder Vincent Janssen: “Onze begroting gaat verder waar die van het college ophoudt, wij hebben wél plannen gemaakt voor de jaren daarna en ook financiële keuzes gemaakt. De VVD kiest ervoor om op de korte termijn 85 miljoen en tot 2035 1,2 miljard te investeren in bereikbaarheid.”

Begin dit jaar vroeg de VVD al om de blik ook in de begroting verder te richten dan alleen de komende vier jaar, nu komen ze zelf met een invulling daarvan. 

Dit college zegt tegen gemeenten dat ze geen nieuwe woningen mogen bouwen als die niet goed bereikbaar zijn, wij draaien het om: als er ergens woningen of werkplekken kunnen komen gaan we die bereikbaar maken. 

Naast grote investeringen in bereikbaarheid ten behoeve van de woningbouw pleit de fractie ook voor een significante bijdrage aan de energietransitie door € 80 miljoen via innovatiefondsen in te zetten voor emissievrije energie. Ook daarvoor moet de provincie verder gaan kijken dan 2030 want de energietransitie zal de komende decennia een belangrijke taak zijn voor alle overheden, inwoners en bedrijven.

De toekomstbegroting wordt 10 november besproken in Provinciale Staten. 

Wij verwachten dat andere fracties door onze aanzet ook gaan nadenken over de toekomst en met ons plannen gaan maken voor de komende generatie.