Begroting 2022: Begroten is vooruitzien

Regeren is vooruitzien is een bekende uitspraak. Bij de behandeling van onze toekomstbegroting hebben we daar “Begroten is vooruitzien” van gemaakt. Want met de provinciale begroting stellen we normaal de doelen en middelen vast voor het komend jaar, met een doorkijkje naar de 3 jaren daarna. De VVD heeft vorig jaar gevraagd om verder vooruit te kijken met als resultaat de groeibrief van het college. Die groeibrief was slechts een aanzet tot een opzet tot een schets van een contour van een mogelijk concept (“waarschijnlijk gemaakt op maandagochtend door een stagiair van de afdeling communicatie...”)

De VVD wil graag echt vooruitkijken, vooruitgangsoptimisten die we zijn en daarom hebben we zelf een toekomstbegroting gemaakt die verder gaat waar die van het college ophoudt: wij hebben ook plannen gemaakt voor de jaren na 2025 en financiële keuzes gemaakt tot begrotingsjaar 2035. 

Onze insteek in toekomst-begroten laat zien dat het een nuttig instrument kan zijn om provinciaal beleid, dat bijna per definitie lange termijnbeleid is, langjarig te begroten. Onze tegenbegroting is niet aangenomen (alleen 50+ stemde met ons mee) maar dat hadden we ook niet verwacht. Wel wilden wij dat andere fracties door onze insteek ook gaan nadenken over de toekomst en met ons plannen gaan maken voor de komende generatie. Het was wel een prachtig eindresultaat: onze motie om een strategische langetermijnbegroting te maken, inclusief financiële scenario's met een horizon van bij voorkeur 30, maar tenminste 10 jaar, is aangenomen!  De provincie Utrecht gaat dus echt met het door Vincent bedachte concept toekomstbegroting werken! 

Een belangrijke randvoorwaarde voor groei is dat de provincie meer inkomsten krijgt. Wat de VVD betreft gaan we ook de lasten van die groei eerlijker verdelen. Nu betaalt de automobilist via de opcenten een groot deel mee aan de provinciale begroting, maar er zijn ook best autoloze inwoners van onze provincie die kunnen bijdragen aan onze begroting. Daarom zijn we als fractie voor een ingezetenenheffing als lange termijnoplossing voor het provinciaal belastinggebied. Ook hier vonden we medestanders en gaat de provincie met ons nadenken over een robuust toekomstmodel om samen met het Interprovinciaal Overleg in te brengen bij de gesprekken over het provinciefonds.