Toekomstbegroting 2022-2035

In onze toekomstbegroting hebben we een langetermijnvisie gepresenteerd die kijkt naar de grootste opgaven die de provincie heeft en die financiële ruimte creëert om aan die opgaven te werken.

Wij zien vier hoofdopgaven:

 1. Woningbouw
 2. Mobiliteit
 3. Ruimte geven aan bedrijven
 4. Energietransitie

Wij hebben daarbij een aantal voorstellen gedaan die moeten leiden tot een begroting die financieel degelijker is. Dat doen we door:

 • Oud beleid en dure symboolpolitiek van dit college te schrappen;
 • Onrealistisch hoge ambities te verlagen;
 • Betere vorm van belastingheffing voor te stellen;
 • Zorgvuldiger en duurzamer om te gaan met onze reserves.

Dat leidt er toe dat we in de komende 15 jaar:

 • € 1,2 miljard euro kunnen investeren in mobiliteit, bijvoorbeeld in de ontsluiting van Rijnenburg of in het aanleggen van multimodale verkeersknooppunten. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde en beperkende factor voor woningbouw. Investeren in mobiliteit is investeren in woningen.
 • We € 20 miljoen vrijmaken voor een innovatiefonds waarbij het Utrecht Sciencepark als economische topsector prioriteit krijgt.
 • We de begrotingspost Economie met meer dan 50% laten stijgen waardoor de provincie kan investeren in een betere aansluiting tussen opleidingen en werkgevers.
 • We € 80 miljoen reserveren voor de energietransitie waarmee ook na 2023 middelen hebben om innovaties, zoals kernenergie, te financieren waarmee echte oplossingen in beeld komen.

De toekomstbegroting is het product van intensieve samenwerking binnen onze fractie. Het is een uitgebreid en doorwrocht document geworden waarin de VVD laat zien een visie te hebben voor de toekomst. Er is nog veel meer te vertellen dan deze korte samenvatting, het is allemaal na te lezen in het document dat onderaan dit bericht is toegevoegd als bijlage. We kunnen het van harte aanbevelen, en houden ons tegelijkertijd ook aanbevolen voor aanvullingen, aanscherpingen en goede ideeën die onze mooie provincie klaar maken voor de toekomst