Begroting 2022: vooruitzien in ontwikkelen

Bij de begrotingsbehandeling is vanuit de VVD de oproep aan het college gedaan om meer samen te werken met de ontwikkelkracht die Utrecht in zich heeft. De provincie heeft hoge ambities, maar scoort op het gebied van realisatiekracht daarvan beduidend minder. De fractie heeft de suggesties gedaan om dat door samenwerking te verbeteren. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ondernemers in de verschillende economische (sub)regio’s over de impact van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn immers als eerste aan zet om in te spelen op veranderende vragen in de samenleving. Het college gaf aan die gesprekken al te voeren, maar open te staan voor meer. Dat is wat de fractie betreft een goede houding, want uit de reacties die ondernemers hebben gegeven op bijvoorbeeld de Economische Visie, de Omgevingsvisie en de programmering wonen en werken blijkt dat dit door de ondernemers nog niet zo wordt beleefd. 

Een andere suggestie betrof om in alle uitvoeringsprogramma’s van de provincie structureel samen te werken met opleidingsinstellingen. Daarmee krijgt de provincie de energie van mensen in opleiding binnen. En het helpt om de professionals van de toekomst de inzichten en vaardigheden op te laten doen die nodig zijn. Volgens Gedeputeerde Staten gebeurt dit al, maar zag het ook als aansporing om nog meer te kijken waar dit kan