Onderzoek klimaattop naar Utrecht

Een paar weken geleden was er de Klimaattop in Glasgow, dat zal niemand ontgaan zijn. In de stad Utrecht heeft men een verkenning gevraagd van de mogelijkheden om een dergelijke klimaattop hierheen te halen. Als provincie Utrecht konden wij natuurlijk niet achterblijven en hebben we dan ook de motie aangenomen van gelijke strekking.

Aan de provincie is gevraagd om voor de zomer te komen met een onderzoek wat het zou betekenen als er een klimaattop in de provincie gehouden wordt.

Hiermee willen we als VVD Statenfractie het belang en de urgentie van klimaatmaatregelen benadrukken. Maar natuurlijk ook de economische kansen en kennisuitwisselingen vanuit onze provincie benutten! We zijn tenslotte trots op onze hoge concurrentiepositie en ondersteunen die graag. Onderdeel van deze verkenning is wat ons betreft de impact die een dergelijke top heeft op ecologisch en economisch vlak: het dient wel meer op te leveren dan het ons kost tenslotte. We houden jullie op de hoogte!