Slim inzetten op de benutting van erfgoed

Er wordt in de provincie geworsteld met de verschillende ruimtevragen op het gebied van wonen, werken, energie en recreëren. Tegelijkertijd ziet de VVD-fractie dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van bestaande ruimte. Woordvoerder Arthur Kocken heeft samen met JA21 een motie ingediend om het DNA van Utrecht te benutten voor de opgaven van nu.

Hoe kunnen we de obstakels wegnemen voor het -tijdelijk- beter benutten van ruimte in (rijks)monumenten voor bijvoorbeeld werkplekken, verpozing (horeca) en zakelijk toerisme? Er is ruimtenood en we willen dat erfgoed meer beleefd wordt. (zorgvuldig) gebruik is de beste manier van instandhouding van een monument. We zien monumenteneigenaren worstelen met het sluitend krijgen van de exploitatie van hun erfgoed. Dus waarom maken we het niet makkelijker om monumenten beter te kunnen gebruiken? Aanvankelijk wilden we een stap verder gaan met een aantal beleidssuggesties. Maar tijdens het debat bleek dat de signalen die de VVD van monumenteneigenaren ontvangt, dat de regels wel heel erg beperkend zijn, niet bij Gedeputeerde Staten binnenkomen. Dus wat doe je dan in zo’n situatie? Je past de motie aan en laat eerst een uitvraag onder eigenaren van monumenten naar de obstakels doen. De motie is aangenomen. Wordt vervolgd!

Een andere suggestie om eens wat positiever te kijken naar de kansen en de kracht die we al in de provincie beschikbaar hebben, was de aanwezigheid van uitvinders en de komst van Made in Holland in Paleis Soestdijk. De politieke gesprekken gaan nu over het bestemmingsplan en de mobiliteit, en vooral in het licht van beperkingen. Maar laten we ook eens naar de kansen kijken. Het kan een impuls zijn als innovatieplatform. Daar mag wat de VVD betreft meer aandacht voor zijn en de vraag was dan ook aan het college om hier vast gedachten over te ontwikkelen. De private investeringen in Research en Development blijven in onze provincie immers achter. Het college was wat verrast want had er zo nog niet naar gekeken en gaat er op termijn wel mee aan de slag.