VVD Achterban bijeenkomst wonen en werken

Vrijdag 19 november hebben wij (Arthur Kocken en Odile de Man) gesproken met circa 10 woordvoerders en wethouders ruimtelijke ordening over het provinciale programma wonen en werken.

Wij waren benieuwd naar de ervaringen met het instrument regionaal programmeren. Dat is nieuw: in plaatst van eens in de vier jaar, wordt er nu jaarlijks overlegd tussen gemeenten (in regionaal verband) en de provincie. Regionaal programmeren stelt vanuit de provincie kwantitatieve eisen (130% programmeren) en kwalitatieve eisen (50% betaalbaar, klimaat adaptief, groen groeit mee en inclusief) die beide nieuw zijn voor onze 26 gemeenten.

Wat wij hebben opgehaald;

  • Regionaal programmeren is in beginsel een prima instrument om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en locaties van woningbouwplannen in de verschillende regio‚Äôs;
  • Veel te veel zaken worden door het huidige college van GS aangemerkt als van provinciaal belang, terwijl veel van die zaken of taken heel goed en zelfs beter door gemeenten kunnen worden uitgevoerd. Van de beoogde gemeenschappelijkheid is geen sprake.
  • Er zijn geen nieuwe plannen voor nieuwe wegen. Genomen besluiten over verbetering en verbreding worden vanuit de provincie teruggedraaid. Daardoor komen nieuwe woningbouwplannen en nieuwe werklocaties als snel in de knel komen. Dat groen heilig is verklaard, helpt daarbij niet, een combinatie
  • De mogelijkheden voor het uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen of zelfs het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen zijn veel te beperkt voor de aanwezige vraag ernaar;
  • Blij was de achterban met de aanpak recreatieparken, de reactie op de Rijnsburg en de ondersteuning van de cultuursector in corona tijd.

We hadden graag in dit bericht direct teruggekoppeld wat we in de commissiebehandeling met de input hebben kunnen doen, maar deze is uitgesteld. Voor de aanwezigen; bedankt voor het prettige open gesprek. Fijn dat we in alle vrijheid, met begrip voor de onderlinge rollen, met elkaar in gesprek konden. Voor de afwezigen; zoek ons vooral op en deel je ervaringen. Wij gaan graag met jullie waardevolle input aan de slag!