Statement vanuit de gehele oppositie richting GS voor meer zwemwater

Tijdens de Statenvergadering van 9 februari jl. heeft woordvoerder Juliëtte van Gilse tijdens de behandeling van het Bodem- en Waterprogramma uitgebreid aandacht gevraagd voor de toenemende vraag naar zwemwater in onze provincie én een motie ingediend om GS eindelijk concrete plannen te laten maken.

De Gedeputeerde lijkt het namelijk genoeg te vinden om slechts een inventarisatie te houden waar in de provincie Utrecht momenteel gezwommen wordt. Gelukkig werd de oproep van de VVD breed gedeeld, álle oppositie partijen hebben de motie gesteund. De motie is terug te lezen: klik hier.