Een iets beter financieel plaatje voor de Veenweidestrategie voor elkaar gebokst

Huidig college staat erom bekend fan te zijn van grote incidentele posten én van het plannen maken zonder financiële onderbouwing. Dat was bij de Veenweidestrategie ook weer bijna gebeurd.

Door de grote invloed op het landschap en het klimaat is het belangrijk een gedegen aanpak te hebben voor de veenweidegebieden in onze provincie, bijna een derde van de totale grond. Deze strategie kost volgens GS alleen 300 miljoen euro tot en met 2030, waarvan op dit moment slechts 30,5 miljoen vaststaat. Dat is heel veel geld en het is dus ook erg onzeker of alle plannen van de strategie verwezenlijkt kunnen worden. Tijdens de Statenbehandeling op 9 februari jl. heeft woordvoerder Juliëtte van Gilse zich daarom hard gemaakt om meer duidelijkheid te scheppen over de haalbaarheid van de strategie en de prioritering van de voorgenomen maatregelen en gebiedsprocessen. Op die manier hebben de partijen in het veld, waaronder de agrariërs, minder onzekerheid of de plannen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden of slechts luchtkastelen blijken. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd een uitvoeringsagenda op te stellen met bijbehorende jaarplannen, waar ook steeds een prioritering in zal worden opgenomen.