Henschotermeer

Formaat afbeelding aangepast

In een doorzichtig campagne een-tweetje tussen lokale fracties en Statenfracties stond ineens het Henschotermeer op de agenda. Wat is de achtergrond?

Een paar jaar geleden hebben gemeenten de pachtovereenkomst met de grondeigenaar van Den Treek niet verlengd. Een plaatselijke recreatieondernemer is vervolgens in het gat gesprongen en heeft de pacht overgenomen. Met de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht is een overeenkomst gesloten waarin de ondernemer de ruimte krijgt het meer commercieel te exploiteren, maar wel met respect voor het landschap. De ondernemer krijgt de ruimte een plan in te dienen, dat vervolgens net als andere plannen getoetst wordt aan de geldende regels.

Voor het plan zijn een paar eerste schetsen gemaakt, en een deel van omwonenden maakt zich nu al zorgen over die plannen. Zij vrezen dat de commercialiteit rond het meer een te grote inbreuk gaat vormen op de omgeving. JA21 diende een motie in waarin de provincie gevraagd werd in te grijpen en de gemeenteraden van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug onder curatele te stellen.

Net als de bezorgde inwoners, vindt de VVD dat er zorgvuldig met het landschap omgegaan moet worden. Maar wij hebben de motie van JA21 niet gesteund, en hij heeft ook bij lange na geen meerderheid gehaald. Niet alleen omdat het ogenschijnlijk leek op een goedkoop campagnestuntje vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar vooral op inhoudelijke gronden:

  • Er is nog geen officieel plan ingediend, alleen globale schetsen. Pas als er een echte aanvraag ligt, weten we waar we het over hebben en is het tijd een oordeel te hebben.
  • Op basis van de overeenkomst is er vast overleg tussen provincie, gemeenten en de ondernemer. Laat eerst maar eens in dat overleg duidelijk worden wat de plannen zijn, welke aanpassingen nog nodig zijn en hoe we zowel invulling kunnen geven aan een recreatieterrein voor de hele regio als het landschap in stand kunnen houden.
  • De gemeenteraad van Woudenberg is bevoegd om een eventuele wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen. JA21 wil de gemeenteraad preventief onder curatele plaatsen en schoffeert daarmee goed gemotiveerde en integere volksvertegenwoordigers en de lokale kiezers van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. De VVD staat pal voor de lokale democratie en heeft het volste vertrouwen in de lokale gemeenteraden. 

Hoe dan ook: het Henschotermeer is een belangrijke recreatieve voorziening, waar veel mensen graag gebruik van maken. De ondernemer investeert in bijvoorbeeld onderhoud en noodzakelijke voorzieningen. Hij moet ook de ruimte krijgen om te ondernemen om die kosten terug te verdienen. Maar wel binnen het publieke kader dat er voor geldt en met respect voor natuur en landschap.