Toekomst recreatieschappen

In de provincie Utrecht hebben we twee recreatieschappen. Het functioneren ervan staat al jarenlang ter discussie. De bedrijfsvoering van de recreatieschappen was te duur waardoor geld dat voor de recreant bestemd was, niet op de juiste plek terecht kwam. Ingrijpen was nodig en dat is nu ook gebeurd.

Er komt een minder ingewikkelde structuur en grote delen van het werk worden aan Staatsbosbeheer en aan de gemeente Wijdemeren overgedragen. Voor de medewerkers komt er na een periode van onzekerheid uitzicht op stabielere tijden, voor hen zijn we heel blij. Voor de provincie betekent het dat de bedrijfsvoering goedkoper wordt en ook dat is positief.

Wel was er Statenbreed ook forse kritiek op het voorstel, het ging niet ver genoeg. Ook na dit besluit blijven er in de provincie twee recreatieschappen waarin 10 gemeenten deelnemen en de overige 16 niet. Daarnaast zijn er provinciebrede programma’s als het Programma Recreatie en Toerisme (PRenT) en Groen Groeit Mee. Alle Statenfracties, links, rechts, klein en groot, vinden dat er een provinciebrede samenwerking moet komen tussen alle gemeenten, waterschappen, provincie, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaren. Nu wordt er langs elkaar heen gewerkt. Met het bundelen van de inspanningen kunnen we met dezelfde middelen veel meer bereiken. Een motie die het College de opdracht hieraan te gaan werken, is Statenbreed aangenomen.