Rol van betekenis bij inspraak door bewoners

Stelt u zich eens voor, de provincie is voornemens een programma (naam voor beleid onder de Omgevingswet) op te stellen waar u het niet mee eens bent. U dient een zienswijze in, u krijgt een onbevredigend antwoord. Wat nu?

U wilt graag mondeling aan het hoogste orgaan van de provincie, Provinciale Staten, uw grieven nog een keer kenbaar maken zodat zij, als volksvertegenwoordigers, het vast te stellen programma daarop aanpassen. Helaas dat kan dus niet! Schandalig? Jazeker! Maar wees niet bevreesd; op woensdag 9 februari is een door de VVD fractie ingediend amendement om dit te veranderen unaniem door de staten aangenomen. 

Hoe zit dat dan? 

Het komt door de Omgevingswet. De bevoegdheid tot vaststellen van programma’s verandert voor PS (Provinciale staten) en GS (Gedeputeerde staten). Wij als PS leden hebben de bevoegdheid tot vaststelling van de Omgevingsvisie. Alle onderliggende programma’s per thema worden vastgesteld door GS. Dit past in de verhouding dat PS de kaders stelt en GS de uitvoering op zich neemt. 

Heeft PS dan helemaal geen rol meer?

Jawel! Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie hebben wij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor die nieuwe verhoudingen onder de Omgevingswet. De ‘Werkwijze programma’s en projectbesluiten ihkv de Omgevingswet’ is hier het gevolg van. Deze bevat afspraken over de rolverdeling waarbij PS invloed heeft op de uiteindelijke besluitvorming door GS. Oprechte complimenten voor de samenwerking tussen PS en GS voor de totstandkoming van de werkwijze.

Wat heeft het amendement dan verbeterd?

De ‘rol van betekenis’ voor de inspreker en voor PS als volksvertegenwoordigers vóór de besluitvorming. Als je kunt meepraten wil je ook dat je bijdrage betekenis heeft, invloed op het uiteindelijke besluit. Inspreken bij PS kon pas nadat het besluit al was genomen. Zo hadden insprekers geen invloed op het besluit en kon PS zijn volksvertegenwoordigende rol niet uitvoeren. De werkwijze is aangepast; insprekers komen inspreken bij PS voordat het besluit is genomen. Zo kan PS nog GS bevragen en/of zaken meegeven over wat de inspreker naar voren brengt en heeft die bijdrage ook betekenis.