Agrarische windmolens in het buitengebied

Woensdag 2 februari jl. brachten een aantal Statenleden een werkbezoek aan BestWatt, een bedrijf uit Barneveld dat kleine windmolens voor plaatsing bij bijvoorbeeld agrarische bedrijven produceert. Boeren mogen momenteel voor hun eigen stroomvoorziening binnen hun bouwblok zonder vergunning een dergelijke molen met een hoogte van maximaal 20 meter plaatsen. Met toestemming mogen ze tot 25 meter. Sommigen geven echter aan dat ze hoger willen, tot wel 30 of 35 meter. 

Doel van dit werkbezoek was ons te informeren of verdere regelgeving vanuit de provincie nodig is. Onze Statenfractie staat in beginsel positief tegenover dit soort kleinschalige duurzame initiatieven, mits er een goede balans gevonden kan worden tussen de wensen van de boer en zijn leefomgeving. Dit is een van de thema’s waar wij graag over in gesprek gaan met de lokale VVD-fracties en agrariërs, dit zal daarom een van de onderwerpen zijn die wordt behandeld op de achterbanbijeenkomst op 24 mei!