Handelingskader voor Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof vastgesteld


Tijdens de Statenvergadering van 23 maart jongstleden lag het Handelingskader voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof voor. Woordvoerder Juliëtte van Gilse kon helaas zelf niet aanwezig zijn tijdens deze behandeling, maar fractievoorzitter André van Schie kon de bijdrage goed oppakken in de Statenzaal.

Helaas zijn Gedeputeerde Staten en de coalitie van mening dat het niet nodig is om een duidelijke stip op de horizon te zetten, maar houden zij het liever bij vage doelstellingen op het gebied van stikstof. De VVD vroeg en kreeg een concrete toezegging om als Provinciale Staten actief betrokken te zijn bij de inrichting van de stikstofbanken. Vanaf dag 1 van de stikstofcrisis heeft onze fractie erop aangedrongen een goede administratie te voeren over de vrijkomende stikstofruimte om deze in te kunnen zetten voor urgente maatschappelijke doeleinden zoals woningbouw en infrastructuur. Die zaken zijn namelijk te belangrijk voor onze inwoners om zomaar stil te mogen vallen.