Steunpakket cultuur & erfgoed COVID 19, inzetten op herstel


In de Statenvergadering van 23 maart is een voorstel besproken om ook voor 2022 en 2023 een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector beschikbaar te stellen. Woordvoerder Arthur Kocken heeft aangegeven dat het essentieel is dat het nu gevraagde bedrag van 2 miljoen vooral bijdraagt aan het herstel van de sector.


Meer dan 200 verschillende instellingen verspreid over de provincie Utrecht zijn gesteund


Vlak na het uitbreken van de coronacrisis heeft de VVD-fractie van harte ingestemd met het instellen van het Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. Immers, nood breekt wet en soms ook politieke opvattingen. Daarvoor is destijds 6 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het doet de VVD-fractie deugd dat in de afgelopen 2 jaar meer dan 200 verschillende instellingen verspreid over de gehele provincie Utrecht zijn gesteund. De VVD-fractie heeft in de Staten steeds gehamerd op die spreiding, juist ook aan organisaties die tot dan toe weinig of geen subsidie nodig hadden.


Voor herstel is flexibiliteit nodig.


2023 is het laatste jaar dat de provincie extra steun verleent naast de ‘reguliere’ subsidies. Die steun moet dus extra goed gebruikt worden. Herstel van de samenleving, van de economie en dus ook de erfgoed- en cultuursector, laat zich niet aan de tekentafel ontwerpen. Dat vraagt om inspelen op ontwikkelingen die zich in 2022 en 2023 voordoen. Niet in de laatste plaats gaat het dan om de voorkeuren van publiek. Verlangt dat naar dezelfde soort presentatie en opvoering als voor Corona? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan – en ook die voorkeuren kunnen zich de komende tijd nog ontwikkelen. Daarom is flexibele aanwending van de gevraagde 2 miljoen nodig; niet alles vastleggen met de kennis van nu. De gedeputeerde heeft op doorvragen van de VVD die flexibiliteit toegezegd en ook dat hij twee keer per jaar de stand van zaken met de Statencommissie bespreekt. Te beginnen komend najaar, wanneer de eerste ervaringen, de stand van zaken en het publieksonderzoek besproken worden voordat de subsidieregeling voor 2023 wordt vastgesteld.