Neem bewonersinitiatieven serieus


In de Statenvergadering van 23 maart 2022 lag een Participatievisie voor. Woordvoerder Arthur Kocken gaf aan dat wat de VVD-fractie betreft, er geen visie had hoeven te liggen. Samenwerken met bewoners moet je als overheid immers vooral DOEN en daarover is al heel veel geschreven.


Werk ook samen met ondernemers

De VVD vindt dat die samenwerking er ook moet zijn met ondernemers in de provincie, die niet altijd bewoners zijn. Zij worden niet genoemd. Maatschappelijke organisaties weer wel. We gaan ervan uit dat wat over samenwerking met ondernemers in de Omgevingsvisie staat wordt gedaan. Dankzij een VVD-amendement is daarin immers opgenomen dat de provincie in

beleidsvorming en uitvoering met ondernemers samenwerkt.


Openstaan voor bewonersinitiatieven

Als de provincie echt wil samenwerken met bewoners, dan moet dat met gelijkwaardigheid en wederkerigheid - natuurlijk als dat wettelijk mogelijk is. De titel van de provinciale visie, Samenspel met inwoners, klinkt de VVD dan toch te veel als regievoering en management vanuit het Provinciehuis in de oren. Maar het gaat uiteindelijk om de activiteiten, wat gedaan wordt, niet zozeer om de woorden. En de ‘proof of the pudding’ is uiteindelijk hoe omgegaan wordt met de verantwoordelijkheid die bewoners nemen om met initiatieven hun omgeving beter te maken. En daar stond in de visie iets raars en voor de VVD onbegrijpelijks. Gedeputeerde Staten vraagt aan bewoners mee te denken en -doen in trajecten die door de provincie worden opgestart. Maar als bewoners zich met een eigen initiatief bij de provincie melden, wordt voor ondersteuning daarvan gecheckt of het wel om een kerntaak van de provincie gaat! De VVD-fractie ziet natuurlijk graag dat de provincie zich tot haar kerntaken beperkt. Maar als een meerderheid van Provinciale Staten besluit om meer te doen (en de huidige coalitie is daar niet zuinig in), dan moeten we diezelfde ruimte aan bewoners geven en ze even serieus nemen als we onszelf nemen. Met een aangenomen amendement is de visie daarop aangepast.