Laaggeletterdheid en de sociale agenda


Op 23 maart spraken we in de Provinciale Staten over de sociale agenda. Vincent Janssen pleitte namens de VVD-fractie voor een concrete en tastbare invulling.


Nog heel veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Wij vinden dat daar veel meer aan moet gebeuren. Lezen en schrijven is belangrijk om mee te kunnen doen. Wij vinden dat de bibliotheken daar een belangrijke rol in moeten krijgen. Daar kunnen we het geld beter aan uitgeven dan aan de ambtelijke organisatie. Ons voorstel om hier prioriteit aan te geven is tot onze vreugde aangenomen.