Nieuwe raden gekozen: felicitaties met een opdracht

De inwoners van onze provincie hebben deze maand nieuwe gemeenteraden gekozen en de VVD-Statenfractie feliciteert alle nieuw gekozen raadsleden met het resultaat. We hebben 90 zetels gewonnen en dat is een mooi resultaat, daarmee zijn we in de provincie de grootste landelijke partij na de lokale partijen. Toch voelt het -terecht- op veel plaatsen als verlies, omdat we op meer gehoopt en misschien wel gerekend hadden.

Dat zorgt ook voor teleurstelling en geeft gelukkig in onze partij de ruimte voor een goed gesprek over de oorzaken: waarom zijn veel van onze kiezers thuisgebleven? Hebben we de juiste campagne gevoerd? Hebben we de goede thema's aan de orde gesteld? En wat zegt het over het goede en harde werk dat we de afgelopen jaren in colleges en raden hebben gedaan?

We zullen dus écht Landelijk, Provinciaal en Lokaal aan het werk moeten met elkaar om de juiste toon te vinden. In het krappe jaar dat we nog hebben tot de volgende verkiezingen is er een boel te doen om kiezers terug te winnen. 

Maar allereerst zullen de nieuwgekozen raadsleden met ontembaar enthousiasme hun eervolle werk in de raden beginnen. We wensen ze daarbij heel veel succes en rekenen op een vruchtbare samenwerking!