VVD kiest voor lange termijn: meer woningen, meer wegen, minder belasting.

De VVD Provincie Utrecht heeft er dit jaar opnieuw voor gekozen een Toekomstbegroting voor de provincie Utrecht op te stellen. Daarin maakt zij duidelijke andere keuzes dan de coalitie bestaande uit GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie.

De VVD wil grootschalig investeren in wegen en hoogwaardig openbaar vervoer. Dit om broodnodige toekomstige woningbouwlocaties goed te kunnen ontsluiten. Door de provincie zich te laten richten op haar kerntaken is er in deze begroting €1,4 miljard beschikbaar om te investeren.Voor schone energie is €100 miljoen beschikbaar. Daarnaast is een verlaging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voorzien, waarmee de VVD €50 miljoen teruggeeft aan de automobilist. Nu gaan de opbrengsten direct naar het spaarbankboekje van de provincie. De VVD denkt dat mensen dit geld nu zelf goed kunnen gebruiken. 

De VVD Toekomstbegroting is op dinsdag 1 november door woordvoerder financiën Vincent Janssen aangeboden aan gedeputeerde Robert Strijk en zal op woensdag 9 november in de Provinciale Statenvergadering worden besproken.

Vincent Janssen (woordvoerder financiën): “De provinciale begroting zou niet over 4 jaar moeten gaan, maar verder vooruit moeten kijken. Wij maken keuzes voor de komende generaties.” De toekomstbegroting van de VVD loopt tot 2040. Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.