Dag van de ondernemer: bijpraten op Lage Weide


Op vrijdag 18 november, #Dagvandeondernemer, bezocht Economie woordvoerder Arthur Kocken iwell b.v.  Iwell levert batterijen die wind- en zonnestroom opslaan en stroom terug leveren wanneer die in het gebouw of voor het wagenpark nodig is. Zo wordt het elektriciteitsnet ontlast tijdens de piekmomenten en is een kleinere aansluiting mogelijk. Kortom, een bedrijf dat een bijdrage levert aan de energietransitie – en een voorbeeld van een kant van de energietransitie waar Arthur vaker op heeft gewezen: de innovatie en economische kansen.


Arthur sprak daar met Jan Willem de Jong, een van de directeuren van iwell en voorzitter van Industrievereniging Lage Weide (ILW), Gertjan Stoker, directeur van UW-bedrijven en penningmeester van ILW en Roeland Tameling, directeur van parkmanagement Lage Weide.

In 2017 heeft Arthur in Provinciale Staten het initiatief genomen tot een financiële bijdrage van provincie Utrecht aan de start van parkmanagement Lage Weide. Vanuit die betrokkenheid ging hij de 18e weer eens bijpraten met het bestuur van ILW. 


In het uur, dat zoals gewoonlijk weer te kort was, is gesproken over de ontwikkelingen op Lage Weide en de ambities van het bestuur en natuurlijk over het belang van (het ondersteunen van) organisatie van ondernemers en parkmanagement. Op dat laatste is ook ingezet in de Toekomstbegroting van de fractie en is de week ervoor door Arthur een amendement ingediend tijdens de behandeling van de provinciale begroting 2023. Daarnaast kwam het beter benutten van kennis en innovaties in de provincie Utrecht een de orde, de samenwerking van het bedrijfsleven met het onderwijs, samenwerking met andere regio’s in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen, zuiniger omgaan met grondstoffen en energie en het belang van maakindustrie, techniek en logistiek voor onze samenleving, zoals in de energietransitie.