5 miljoen euro extra voor restaureren monumenten provincie Utrecht

Provincies hebben een taak in het meefinancieren van de restauraties van rijksmonumenten. Voor de kleinere restauratieopgaven, bijvoorbeeld het dienstgebouw van Huis Doorn, is er in Provincie Utrecht het Parelfonds. Voor de iconische opgaven zoals de Utrechtse werven en Fort Honswijk moet door de provincie worden gespaard. 

In de provincie Utrecht bestaat een restauratieachterstand. Dit voorjaar werd die begroot tussen € 189 en ca € 244 miljoen. Toen werd ook gemeld dat met de huidige beschikbare middelen het nog decennia zou duren voor de restauratieachterstand zou zijn weggewerkt. Bovendien is het met de gestegen energieprijzen op dit moment extra aantrekkelijk voor eigenaren van monumenten om te investeren in isolatie en andere vormen van verduurzaming. Dat is het beste tegelijkertijd met restauratiewerkzaamheden te combineren. Van eigenaren kreeg onze woordvoerder erfgoed Arthur Kocken echter ook te horen dat er te weinig budget was en een aantal daarom afzag van het maken van plannen. 

Provinciale Staten heeft in juni 2022 unaniem in de door Arthur Kocken, samen met anderen, ingediende motie ‘Op de schouders van onze voorouders’ uitgesproken om de restauratieachterstand weg te willen werken. Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 van de provincie Utrecht heeft hij met anderen het amendement ‘Werk maken van restauratieachterstand rijksmonumenten’ ingediend. Dat is nagenoeg unaniem door Provinciale Staten aangenomen en leidt ertoe dat € 5 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor provinciale bijdragen aan restauraties. Daarmee hebben we een signaal afgegeven aan eigenaren om plannen te maken en hebben we budget voor cofinanciering achter de hand als het Rijk of anderen middelen beschikbaar stellen voor iconische projecten. Ook konden we daarmee alle eigenaren helpen die dit jaar aanvragen hebben ingediend voor het Parelfonds.

Het amendement is hier terug te vinden