Einde vriendschapsband met Guangdong

Provinciale Staten heeft op 16 november unaniem ingestemd met het beëindigen van de vriendschapsband van de provincie Utrecht met de provincie Guangdong in China. Bij eerdere discussies over deze vriendschapsband heeft de VVD-fractie gewezen op de werkgelegenheidsaspecten. 


Ook zijn we gevoelig voor het argument van Amnesty International en voormalig ambassadeur Ed Kronenberg dat door de vriendschapsband we in ieder geval nog de mogelijkheid hebben om in individuele gevallen iets voor mensenrechtenactivisten te doen en mensenrechten bespreekbaar te maken. Er is voldoende in China dat we naar onze normen en waarden afkeuren, maar met het uitspreken van je eigen principes verbeteren we de wereld nog niet. We hebben China bijvoorbeeld ook nodig voor het nemen van effectieve mondiale klimaatmaatregelen. 


De houding van China t.o.v. Rusland in Oekraïne heeft voor de fractie echter de doorslag gegeven. China etaleert nog steeds de vriendschap met Rusland. Daar heeft de VVD-fractie de streep getrokken. We kunnen niet bevriend zijn met de vriend van de grootste agressor op dit moment. De veranderde geopolitieke situatie per 24 februari van dit jaar, was wel aanleiding voor woordvoerder Arthur Kocken om net als bij de behandeling van de provinciale begroting 2023, de week daarvoor, te pleiten voor sterkere samenwerking met andere regio’s in Nederland, België en Duitsland. De regio’s in dit gebied kunnen veel voor elkaar betekenen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en zuiniger omgaan met grondstoffen en energie. We kunnen niet alles in Utrecht huisvesten; een goede buur is belangrijk.