VVD Toekomstbegroting

Vorig jaar heeft de VVD-fractie voor het eerst een eigen begroting gemaakt. Reden was dat de begroting van het college naar ons oordeel te weinig toekomstgericht was. Daarom heette onze begroting ook Toekomstbegroting. Ook dit jaar presenteerde het college weer een begroting met weinig inhoudelijke lijn erin, zonder investeringen die nodig zijn om Utrecht ook in de toekomst leefbaar te houden. Daarom hebben we ook dit jaar weer een toekomstbegroting geschreven. 

Lees hier onze Toekomstbegroting

Deze toekomstbegroting hebben we als aanvulling op de collegebegroting ingediend, waarbij we constructieve voorstellen hebben gedaan voor extra investeringen in fiets, ov en weg (bij elkaar € 1 miljard), inclusief beheer en onderhoud. Ook willen wij extra geld uittrekken om de economische structuur van Utrecht te versterken. En tot slot ook extra middelen om de energietransitie goed te laten verlopen. Dit alles kunnen wij financieren met lagere lasten dan het college. Dat doen we door ook een aantal onnodige en overbodige activiteiten te stoppen en door duidelijker prioriteiten te stellen.

Op het initiatief vanuit de VVD-fractie is door het college in algemene zin positief gereageerd, maar toch hebben de Staten ons voorstel niet overgenomen. Met dat scenario hebben we ook al op voorhand rekening gehouden, dus echt teleurgesteld zijn we niet. Onze eigen begroting bevat vele goede ideeën op alle portefeuilles. Hoewel onze begroting als geheel niet is overgenomen, blijven we ons wel inzetten voor de ideeën die er in staan. In de hoop dat we het college toch nog iets bij kunnen sturen.