Met kennis meer kracht

Eén van de investeringen in de Toekomstbegroting van de VVD-fractie is om het bredere bedrijfsleven te ondersteunen met het delen van kennis en innovatie die al aanwezig is bij kennis- en opleidingsinstellingen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) vervult zo'n rol voor de top 5000 innovatieve bedrijven, maar heeft in haar werkgebied nog zo'n 190.000 andere bedrijven. Ook die bedrijven kunnen baat hebben bij kennis en innovaties die aan universiteiten, hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar is. 

Bredere beschikbaarheid van die kennis en innovatie onder bedrijven helpt in de omgang met schaarste van materiaal en personeel en het instappen in nieuwe technologische ontwikkelingen. Als die kennis en innovaties bijvoorbeeld beter bekend en makkelijker toegankelijk zijn voor installatiebedrijven/ techniek, maakindustrie, logistieke bedrijven, is de overstap naar een circulaire economie en het doorvoeren van de energietransitie krachtiger. Dat is weer in het voordeel van de samenleving.

Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten is uiteindelijk een door economie-woordvoerder Arthur Kocken ingediende motie aangenomen om te gaan verkennen hoe de kennis en innovaties die aanwezig zijn bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen in de provincie beter gedeeld kan worden met het bedrijfsleven. Als er nu al lezers zijn die daarvoor praktische suggesties hebben, dan houden we ons aanbevolen.

De motie is hier terug te vinden