Doen wat nodig is.

Het is een onzekere tijd met veel problemen om op te lossen. We moeten dus als provincie doen wat nodig is voor een vrij, veilig en welvarend Utrecht. Politiek gaat immers over die zaken in de samenleving die we niet zelf kunnen oplossen maar die we met elkaar moeten doen. Wij vinden het als VVD fractie daarbij belangrijk om verder dan 4 jaar vooruit te kijken. Daarom hebben wij ook dit jaar een toekomstbegroting gemaakt en in de statenvergadering over de begroting veel verbetervoorstellen gedaan. Daarvan hebben een aantal het gehaald, maar veel ook niet.

De VVD wil het makkelijker maken om te bouwen voor gemeenten, de bereikbaarheid integraal oplossen voor OV, fiets én auto, een sterke economie met voldoende werkplekken, en lage lasten voor onze inwoners. Ook herhaalden wij onze oproep voor een groot fonds voor de energietransitie zodat we écht stappen kunnen zetten en willen we dat de provincie doet wat nodig is voor de landbouw, de natuur en recreatie. 

Het is goed dat er snel verkiezingen komen zodat we voor deze thema’s de komende vier jaar de problemen echt kunnen oplossen, en de kansen voor onze inwoners kunnen pakken voor een nog betere provincie Utrecht.