Voortgang Toekomst N201

© VVD provincie Utrecht

Op de Statenvergadering van woensdag 14 december werd besloten over het Programma Toekomst N201. Het project gaat nu de voorbereidingsfase in. Voor de VVD een zeer belangrijk besluit, omdat wij al jaren aandringen op verbetering van de knelpunten op de N201. De N201 die nog steeds het grootste doorstromingsknelpunt vormt in de Provincie Utrecht.

De voorgestelde oplossing van de knelpunten betekent niet een ongewenste verkapte snelweg die door het landelijke gebied van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht loopt. In lijn met de wensen van veel verschillende betrokken partijen uit de samenleving is terecht besloten voor een gebalanceerde aanpak. Hierbij worden verbeteringen in samenhang doorgevoerd ten behoeve van het autoverkeer, het OV en het fietsverkeer. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming voorziet het besluit ook in het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid rond de N201. Samenhang in bereikbaarheid met andere woorden, zoals wij dat als VVD graag uitdragen.

Specifiek in relatie tot de Bocht bij Mijdrecht sprak het College in een eerder stadium uit niet goed te begrijpen waarom deze Bocht eigenlijk als knelpunt wordt gezien. De VVD heeft vanuit de Provincie en de Gemeente De Ronde Venen altijd actief uitgedragen dat zij overtuigd was van het nut en de noodzaak om deze bocht te strekken. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het strekken van de bocht nu integraal onderdeel is van het genomen besluit in de Staten. Een oplossing die binnen de Gemeente De Ronde Venen op veel draagvlak kan rekenen bij de Gemeenteraad, ondernemers, inwoners en bij direct omwonenden van de bewuste bocht in het bijzonder.

Tenslotte dienden we samen met CDA, GroenLinks, D66, Christenunie, SGP en 50+ een motie mee in om nader onderzoek te doen naar de haalbare mogelijkheden van een fietstunnel ter hoogte van het Waverveensepad of de Veenweg. Deze motie kreeg een ruime meerderheid in Provinciale Staten.